Startsida

Om oss

Våra bussar

Kontakta oss

Brunossons Resor
Webdesign, Webhosting, eCommerce, Multimedia

>>> Startsida  

Personal

Våra medarbetare har visat stor kunskap och skicklighet i sitt yrkesutövande, vilket borgar för den goda servicen Du kan förvänta Dig som kund.

            

Kvalitet och säkerhet

Vi håller säkerhet och kvalitet som högsta prioritet. Vår personal kompetensutvecklas fortlöpande inom detta och andra områden. Med professionella chaufförer blir Din resa trygg och säker med hög kvalitet.

Vår kvalitetspolicy!
Våra tjänster skall motsvara kundernas uttalade och outtalade förväntningar och krav avseende kvalitetsbegreppets hela innebörd (attityder, pålitlighet, villighet, inlevelse, säkerhet, tidhållning, teknisk utrustning m.m.) Kvalitetstänkandet skall genomsyra hela verksamheten. Alla i företaget skall vara delaktiga och ansvara för att kvaliteten ständigt beaktas.

 

Miljö

Lidbergs Buss AB har tidigt sett vikten av att skydda natur och miljö. Vi arbetar aktivt med miljön. Allt ses över på varje avdelning.

Vår miljöpolicy!
Vi skall vid vårt dagliga arbete, med utgångspunkt från kundens behov, samhällets krav, aktuell miljölagsstiftning och företagets egna resurser och förutsättningar, eftersträva att ständigt förbättra och utveckla verksamheten ur miljösynpunkt för att skapa en hållbar utveckling av samhället.

 

Branschorganisation

Lidbergs Buss är medlem i Sveriges Bussföretag - ett förbund i Transportgruppen.